- Vypracuji individuální cenovou nabídku na celkovou realizaci

- Montáže nových rozvodů kanalizace v systému KG

- Montáže nových rozvodů kanalizace v systému HT

- Montáže nových rozvodů tlakové kanalizace v systému PE

- Opravy, výměny odpadního potrubí, odpadních bytových přípojek

- Opravy, výměny sifonů a zařizovacích předmětů

- Opravy, vystrojení přečerpávacích jímek, čištění čerpadel

- Montáže nových drenážních systémů